Instalacje i panele fotowoltaiczne

Oferujemy produkty sprawdzonego producenta paneli fotowoltaicznych.

AE Solar to jedna z wiodących marek w branży energii odnawialnej, dostarczająca wysokiej jakości nowe produkty i usługi w zakresie czystej energii od 2003 roku. Firma AE Solar została założona przez dr Alexandra Maiera i jego braci w Königsbrunn w Niemczech. AE Solar jest wielokrotnie nagradzaną marką w branży energii odnawialnej, dostarczającą wysokiej jakości produkty i usługi związane z energią odnawialną od 2003 roku.

Marka AE Solar stała się synonimem wysokowydajnych i najwyższej jakości modułów fotowoltaicznych. Firma specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach które z powodzeniem wdraża do oferowanych produktów w technologii PV.

Firma AE Solar otrzymała nagrodę:

  • SNEC Top 10 Highlights 2017,
  • PV Magazine Top Innovation 2018,
  • finalista Intersolar Award 2019,
  • zwycięzca nagrody Construma Award 2020 za technologię inteligentnych, odpornych na zacienienie modułów.

Czym jest Fotowoltaika:

Fotowoltaika (PV) – zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny, ale krystaliczny. Panele cienkowarstwowe (CIGS) powstają przez napylenie cienkiej warstwy miedzi, indu, galu, selenu na powierzchnię szkła lub plastiku i dodaniu elektrod.

W celu maksymalizacji uzyskiwanych efektów, ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne (grupy ogniw w urządzeniu). Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 – 1,0 m². Ogniwa te przede wszystkim są stosowane w technice kosmicznej. Ich zaletami są bezobsługowość oraz długa żywotność, gwarantowana przez 25 lat. W Niemczech znajdziemy instalacje fotowoltaiczne które pracują już od ponad od 35 lat. Panele fotowoltaiczne mylone są one często z kolektorami słonecznymi, które odróżniają się tym, że przekształcają energię promieniowania słonecznego w ciepło służą do podgrzania wody.

Fotowoltaika przeżywa intensywny rozwój.

Na koniec 2006 roku na całym świecie zainstalowano 1581 MW paneli fotowoltaicznych, a skumulowana moc wynosiła 6890 MW. Pięć lat później w roku 2011 zainstalowane zostało aż 27 650 MW baterii słonecznych, a moc skumulowana urosła do 67 350 MW. Liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych są Niemcy (32 380 MW mocy paneli słonecznych). Dla porównania, potencjał polskich konwencjonalnych elektrowni to około 38 000 MW.

Fotowoltaika obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości będzie coraz powszechniej stosowana.

Kim jest Prosument:

Wedle Ustawy z 19 lipca 2019 roku o odnawialnych źródłach energii, prosument to "odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej". Oznacza to, że prosumentami mogą być osoby fizyczne, rolnicy oraz przedsiębiorstwa (pod warunkiem, że takie przedsiębiorstwo nie jest elektrownią, a produkcja prądu - głównym zajęciem).

Prawo przewiduje dla prosumentów specjalne ułatwienia i ulgi. Przede wszystkim umożliwia magazynowanie nadwyżki energii w sieci elektroenergetycznej OSD (Operatora Systemów Dystrybucyjnych). Prosumenci w ciągu 12 miesięcy mogą odebrać z sieci 80% (70% w wypadku instalacji powyżej 10kW) zmagazynowanych nadwyżek energii elektrycznej bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Reszta zmagazynowanej energii jest przekazywana na rzecz OSD za możliwość magazynowania.

Panele fotowoltaiczne produkują najwięcej prądu w ciągu dnia i latem. Gospodarstwa domowe najwięcej prądu zużywają pod wieczór i zimą, szczególnie jeśli mieszkanie jest ogrzewane prądem. Wynika z tego prosty wniosek, że spora część produkowanej energii staje się nadwyżką i jest przekazywana do sieci energetycznej. Pamiętać należy że większą cześć energii oddanej do sieci OSD można później bez kosztowo odzyskać. Dzięki temu korzystamy z darmowego prądu również zimą i wieczorami.

Finansowanie

Mój prąd – dotacje do instalacji fotowoltaicznych

Mój Prąd to rządowy program skierowany do gospodarstw domowych (osób fizycznych). Projekt zakłada dofinansowanie instalacji PV kwotą maksymalnie 3 000 zł. Regulamin i szczegóły programu są dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl

 

Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na termomodernizację obiektu mieszkalnego.

Do programu zaliczają się takie działania jak: Wymiana źródła ciepła na ekologiczne OZE, Wszystkie prace związane z termomodernizacją. Docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i itp.

 

Preferencyjne kredyty na zakup i montaż urządzeń ekologicznych zaliczających się do kategorii OZE:

Fotowoltaika, Pompy Ciepła, Rekuperatory, mikro instalacje wiatrakowe i itp.

Coraz więcej instytucji finasowych zaczyna oferować korzystne warunki finansowania inwestycji szczególnie warto zapoznać się z ofertami takich banków jak PKO BP, Alior Bank, ING Bank Śląski, BOŚ Bank